مسابقات جمکران

سامانه مسابقات و جشنواره‌های مسجد مقدس جمکران

مسابقات و پویش‌ها

گنجینه معارف مهدوی

مسابقه

  • تاریخ شروع 05 مهر 1402
  • تاریخ پایان 30 مهر 1402

پویش ختم صلوات

مسابقه

  • تاریخ شروع 14 اردیبهشت 1402
  • تاریخ پایان 28 آذر 1402