مسابقات جمکران

سامانه مسابقات و جشنواره‌های مسجد مقدس جمکران

مسابقات و پویش‌ها

روز امید

مسابقه

  • تاریخ شروع 02 اسفند 1402
  • تاریخ پایان 15 اسفند 1402